Assassin’s Creed: Unity

เมื่อพูดถึงซีรีส์เกมที่อิงจากเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าประวัติศาสตร์จะเป็นแบบไหน ชุดเกมที่นำเนื้อหาทางประวัติศาสตร์มาสู่เกมอย่างไร้รอยต่อในซีรีส์ Assassin’s Creed ซึ่งมีให้เลือกหลายภาค คราวนี้ Assassin’s Creed ได้นำการปฏิวัติครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ ฝรั่งเศสก่อตั้งขึ้นในราวปี 1789 – 1799 ซึ่งมีอิทธิพลต่อการปกครอง ฝรั่งเศสเป็นเวลาสามปี ด้วยความเข้มข้นของประวัติศาสตร์และความงามของเมืองฝรั่งเศส ทีม Ubisoft ได้สร้าง Assassin’s Game Series Creed เป็นตอนใหม่ชื่อ Assassin’s Creed: Unity เกมที่จะพาคุณไปฝรั่งเศส วันนี้ Thismygame จะพาทุกคนไปดูว่า Assassin’s Creed นำเสนออะไรพร้อมกับบทวิจารณ์ชุดใหม่ของ Assassin’s Creed: Unity เกมดีๆจาก Ubisoft